Áo 2 dây cổ chữ U vân sọc
 Áo 2 dây cổ chữ U vân sọc
 Áo 2 dây cổ chữ U vân sọc
 Áo sơ mi mỏng dáng dài qua hông
 Áo sơ mi mỏng dáng dài qua hông
 Áo sơ mi mỏng dáng dài qua hông