Jumpsui cổ V kẻ sọc hở lưng
 Jumpsui cổ V kẻ sọc hở lưng
50%
 Váy maxi thun dáng dài đa phong cách dây chéo lưng
50%
 Váy maxi thun dáng dài đa phong cách dây chéo lưng
50%
 Váy maxi thun dáng dài đa phong cách dây chéo lưng
 Váy ren Eyelash hở lưng cổ V
 Váy ren Eyelash hở lưng cổ V
 Váy ren Eyelash hở lưng cổ V
 Áo thun hở lưng thắt nơ sau
 Áo thun hở lưng thắt nơ sau
 Áo thun hở lưng thắt nơ sau
 Váy ôm cami 2 dây hở lưng
 Váy ôm cami 2 dây hở lưng
 Áo thun cao cổ khoét lưng trên
 Áo thun cao cổ khoét lưng trên
 Áo dây cami hơ lưng gợi cảm
 Áo thun gân phối dây kim loại
 Áo thun gân phối dây kim loại
 Áo thun gân phối dây kim loại