Váy ren xòe 2 dây cami cổ V
 Váy ren xòe 2 dây cami cổ V
 Váy 2 dây xòe dáng cúp ngực
 Váy 2 dây xòe dáng cúp ngực
15%
 Áo 2 dây cami vạt ngắn dài dây chéo lưng
15%
 Áo 2 dây cami vạt ngắn dài dây chéo lưng
15%
 Áo 2 dây cami vạt ngắn dài dây chéo lưng
15%
 Váy maxi dáng dài kẻ sọc phối ren thắt nơ sau
15%
 Váy maxi dáng dài kẻ sọc phối ren thắt nơ sau
15%
 Áo 2 dây đan chéo đối xứng sau lưng
15%
 Áo 2 dây đan chéo đối xứng sau lưng
15%
 Áo 2 dây đan chéo đối xứng sau lưng
 Jumpsuit hai dây lưng buộc nơ
 Jumpsuit hai dây lưng buộc nơ