Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Phấn tạo khối 2 màu  Phấn tạo khối 2 màu
 Set phấn mắt màu 301 và son kem
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
Hết hàng
 Set 3 thỏi Son kem velvet liquid lacquer  Set 3 thỏi Son kem velvet liquid lacquer
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer