Chân váy chữ A thanh lịch
 Chân váy chữ A thanh lịch
 Chân váy trơn màu nhún trước
 Chân váy trơn màu nhún trước
 Chân váy ren hoa tròn dáng ngắn
 Chân váy ren hoa tròn dáng ngắn
 Chân váy in họa tiết lạ mắt
 Chân váy dáng dài lưng xếp li
 Chân váy dáng dài lưng xếp li
 Chân váy chữ A nhung mềm
 Chân váy chữ A nhung mềm
 Chân váy da cá tính xẻ tà sau