Quần jeans ống loe rách gối
 Quần jean ống loe xẻ sau
 Chân váy len đuôi cá dáng dài
 Chân váy len đuôi cá dáng dài
 Quần denim rách gối cao thấp
 Quần denim rách gối cao thấp
 Chân váy ren bút chì dáng ngắn
 Chân váy ren bút chì dáng ngắn
 Chân váy ren bút chì dáng ngắn
 Chân váy ren bút chì dáng ngắn
 Quần denim ống loe tua rua
 Quần denim ống tua rua
 Chân váy bút chì ren hoa 2 lớp
 Chân váy bút chì ren hoa 2 lớp
 Chân váy bút chì ren hoa 2 lớp