Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Set phấn mắt màu 301 và son kem
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
Hết hàng
 Set 3 thỏi Son kem velvet liquid lacquer  Set 3 thỏi Son kem velvet liquid lacquer