15%
 Váy maxi dáng dài 2 dây hở lưng thắt dây
15%
 Váy maxi dáng dài 2 dây hở lưng thắt dây
15%
 Váy maxi dáng dài 2 dây cổ V hai nút trước
15%
 Váy maxi dáng dài 2 dây cổ V hai nút trước
15%
 Váy maxi dáng dài cổ V xếp li trên eo
15%
 Váy maxi dáng dài cổ V xếp li trên eo
15%
 Váy maxi dáng dài bohemian đan dây chéo sau
35%
 Váy maxi dáng dài trễ vai cut out lưng
35%
 Váy maxi dáng dài trễ vai cut out lưng
15%
 Váy maxi dáng dài đa phong cách dây chéo lưng