Mua từ 2 sản phẩm bất kì trở lên thuộc nhóm sẽ được hưởng giá 99,500đ/sản phẩm
 Áo ngực dây đôi lưng dây chéo
 Áo ngực dây đôi lưng dây chéo
 Áo ngực quây ren basic (cỡ S-M)
 Áo ngực quây ren basic (cỡ S-M)
 Áo ngực quây dây chéo lưng
 Áo ngực quây dây chéo lưng
 Áo ngực 2 dây chéo trước
 Áo ngực quây ren lưng
 Áo ngực quây ren lưng
 Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo ngực dây lưng đan
 Áo ngực dây lưng đan