Mua từ 2 sản phẩm bất kì trở lên thuộc nhóm sẽ được hưởng giá 259,500đ/sản phẩm