Mua từ 2 sản phẩm bất kì trở lên thuộc nhóm sẽ được hưởng giá 249,500đ/sản phẩm
(Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này)
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer