50%
 Áo họa tiết da beo đắp chéo thắt eo
50%
 Áo họa tiết da beo đắp chéo thắt eo