Váy xòe cổ V hàng nút trước
 Váy cổ V dáng dài nhún bèo eo
 Váy cổ V dáng dài nhún bèo eo
15%
 Váy cổ V dáng xòe dây rút trước
15%
 Váy maxi dáng dài sát nách xẻ trước
15%
 Váy maxi dáng dài sát nách xẻ trước